Väderstad såmaskin Spirit 800 kombi i fält

Spirit såmaskiner

Hög precision – perfekt uppkomst

Den pneumatiska såmaskinen Spirit utför utjämning, såbäddsberedning, återpackning, sådd och tillpackning i en enda överfart. Spirit är känd för att ge en imponerande precision under en lång livslängd, också vid höga arbetshastigheter på fältet. Tack vare dess höga individuella precision för varje såbill, placerar Spirit alltid utsädet på inställt sådjup. Du drar fördel av en jämn uppkomst över hela arbetsbredden på hela fältet.

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change your consent.

Väderstad såmaskin med hög precision

Såbillar med hög precision

För att säkerställa en stabil såbädd så jämnar packarhjulen till jorden före fröplacering. Varje enskild såbill har utrustats med ett tryckhjul. Detta gör att såbillen kan reagera för tryckfall och tryckökningar vid kuperade förhållanden och vid varierande jordarter för att säkerställa ett jämnt sådjup. Den väl tilltagna omkretsen på tryckhjulen ger en mjukare körning med minimal påverkan av vibrationer och på så sätt förbättras precsionen vid höga hastigheter.

Läs mer

Imponerande såprecision

För att skapa en optimal fröplacering, på lättare jordar eller vid grund sådd, är såmaskinen Spirit utrustad med dubbla såtallrikar. Den stora diametern på såtallrikarna säkerställer en mjukare gång, samtidigt som det robusta svenska stålet, V-55, erbjuder en extremt lång livslängd. När jordförhållanden varierar kan billtrycket justeras från hytten i farten.

Läs mer

TriForce

TriForce är Väderstads unika billarmsfjädring som dubblerar fjädringslängden jämfört med en vanlig billarmsfjädring med fyra gummirullar. Detta bidrar till en perfekt fröplacering också på ojämn mark, som t.ex. i hjulspår.

Läs mer

OffSet-placerade tallrikar

För att åstadkomma en aggressiv arbetsvinkel med maximal nedträngningsförmåga, så är såtallrikarna monterade i OffSet position. Spirit kan på så vis nå det önskade arbetsdjupet, oavsett jordart eller strukturförhållanden i fält. Tack vare denna design bibehålls den aggressiva arbetsvinkeln över tid vilket maximerar såprecisionen. Utan OffSet-lösningen hade jord passerat mellan tallrikarna och såtallrikarna skulle slitits hårdare, på sikt skulle avsaknaden av denna lösning innebära att såväl fröplacering som såprecision försämrats.

Läs mer

Koniska tallrikar

Tallrikarna har konisk form vilket skapar en smalare fröfåra och minimal påverkan på jorden.

Detta leder till ett lägre dragkraftsbehov och ökade möjligheter att hantera skörderester. Tillsammans med OffSet såtallrikar bibehålls sådjupet med lägre bílltryck.

Läs mer

Sårörets position

Genom att släppa ner utsädet framför såtallrikens centrum, drar fröet fördel av tallrikens nedåtriktande rotationsrörelse. Därigenom, hjälper såtallrikens rotation att placera utsädesfröet i botten på såfåran, vilket ger fröet snabb åtkomst av fuktig jord. Detta gör det onödigt med en läpp som trycker ner fröet i såfåran, vilket sänker kostnaden för slitdelar.

Läs mer

Viktiga detaljer som dessa är det som kännetecknar Spirit - exakt fröplacering och perfekt uppkomst.

Läs mer

125 mm radavstånd för maximal skörd

En snabb och jämn uppkomst ger grödan betydligt konkurrenskraft mot ogräs. Detta är särskilt viktigt eftersom alltfler ogräs bildar resistens mot växtskyddsmedel. Försök visar att 125 mm radavstånd resulterar i 20% mindre ogräs jämfört med 150 mm radavstånd. Ett smalt radavstånd ger ett större avstånd inom raden, därigenom minskas svamptrycket. Den snabba och jämna uppkomsten leder till lägre avdunstning vid ett tillfälle då tillgång till fukt är som mest viktigt.

Läs mer

Förredskap utan kompromisser

För att effektivt förbereda såbädden, är Spirit utrustad med heavy-duty förredskap. De individuellt upphängda tallrikarna ger perfekt precision och hög genomströmning. Den koniska formen på tallrikarna skapar en hög grad av fin jord, viktig för kontakten mellan frö och jord. De främre redskapet kan ställas in från hytten under gång. I och med att förredskapet är monterat på ett parallell länkage så bibehålls angreppsvinkeln oavsett sådjup. Vid behov av varierad jordbearbetning kan en CrossBoard monteras separat framför tallriksredskapet.

Läs mer

X-disc – för att nå full potential

För att få full kontroll på sådden, är det väldigt viktigt att såmaskinen går rakt bakom traktorn, utan att vingla. Något som är extra viktigt i kuperad terräng.
Tack vare den x-formade placeringen av tallrikarna i förredskapet, kommer Rapid såmaskinen alltid att gå rakt bakom traktorn.
Väderstads X-disk är en naturlig komponent för ett modernt lantbruk och avgörande för att nå full potential av ett GPS- eller RTK-system på traktorn.

Läs mer

Packarhjulen skapar en jämn såbädd

För att säkerställa en fast såbädd innan fröplaceringen, återpackar de stora packarhjulen såbädden mellan förredskapet och såbillarna. Detta innebär stora fördelar på lätta jordar, liksom på fält där jorden är alltför lucker efter en djup bearbetning alternativt där jorden bearbetats utan återpackning.

Läs mer

Hydraulisk mittvaga

För att säkerställa att varje frö får samma förutsättningar är Spirit utrustad med en hydraulisk mittvagga, vilken är placerad mellan traktorhjulen.

Läs mer

OffSet sparar dig bränsle

OffSet innebär att vartannat packarhjul är placerat 250 mm bakom det andra, på en separat axel. OffSet minimerar därmed fösningseffekten och sänker dragkraftsbehovet med 25 procent. Ytterligare en fördel är att designen innebär lägre vibrationer, vilket resulterar i bättre såprecision.

Läs mer

Kombisådd säkerställer framgång

Genom att mylla gödningen vid sådd får man en säker och snabb gödningseffekt. Eftersom gödningen placeras i fuktig jord blir man inte lika beroende av regn, samtidigt som man når högre skörd och bättre växtnäringsutnyttjande. För att möta olika gödningsbehov finns Spirit i två olika utföranden - FIX och Nordic.

Läs mer

Långt arbetsliv

Spirit är designad för lång livlängd och låga driftskostnader. Underhållsfria lager, fogar med lång livslängd och få smörjpunkter, resulterar i lågt servicebehov och maximal körtid ute i fält. 

Läs mer

Utforska produkterna inom Spirit konceptet