Quick Start-guider för Tempo

Använd Väderstad Quick Start-guider som support för hur du ställer in och startar upp din Tempo precisionssåmaskin. Välj din Tempo-variant nedan.

QuickStart Tempo F

Se Quick Start-filmer för din Tempo F.

Läs mer

QuickStart Tempo T

Se Quick Start-filmer för din Tempo T.

Läs mer

QuickStart Tempo R

Se Quick Start-filmer för din Tempo R.

Läs mer

QuickStart Tempo V

Se Quick Start-filmer för din Tempo V.

Läs mer

QuickStart Tempo L

Se Quick Start-filmer för din Tempo L.

Läs mer
ISOBUS terminal

Quick Start ISOBUS Task Control

Se Quick Start-filmer som visar inställning av ISOBUS Task Control för Tempo

Läs mer